Hasan ozan anatomi kitabı pdf

Hasan ozan anatomi kitabı pdf hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz.

Yeni yorumları bana e-posta ile bildir. Eposta yoluyla yeni yazıları bana bildir. Yol erbabı yürür iz bırakmaz Söz erbabı konuşur sürçmez Hesap ustası çetele tutmaz Kapamada usta olanlar sürgü kullanmaz Ama kimse açamaz kapattıklarını İlmede mahir olanlar düğüme ihtiyaç duymaz Ama kimse çözemez bağladıklarını   YOL ve ERDEM KİTABI 1. Bu sayfadaki kitaplar okurlarımıza armağanımızdır. Türkiye’nin evlâdı, Kavala yahut Halep’te yatan dedesinin mezarına bile pasaportla gidecekti. Eskiden vali gönderilen yerlere şimdi büyük elçi atanıyordu.

Körfez ülkeleri, Basra yolunun, İsrail, Doğu Akdeniz’in petrol tıpası olacaktı. Türkiye hem Rusya’nın güneye doğru genişlemesini engelleyecek hem de Bakü petrolünün Avrupa’ya ulaşıp fiyat kırmasına mani olacaktı. Diğer yandan Lazkiye ve Hayfa’dan dünya piyasalarına erişen Musul ve Kerkük petrolü bir gün pekâlâ Türkiye’den geçip İskenderun’a akabilirdi ve bu da Londra için büyük bir risk unsuruydu. Kısacası, Britanya için gerçek tehdit güçlü bir ordu veya zengin devletler değil Türklerin uyanıp kim olduklarını hatırlamalarıydı. Eğitimle ilgili sorunlarımız nasıl düzelir?

Elinizdeki bu kitapta Ufuk Coşkun Kemalist eğitimin sorunlarına işaret etmekle kalmıyor, bir yandan çözümler önerirken bir yandan da millî eğitimin ideolojik, tarihi ve kültürel arka planını gözler önüne seriyor. Genel Yayın Yönetmeni Ufuk Coşkun’u televizyondaki tartışma programlarından ve eğitim konulu çalışmalarından tanıyorsunuz. 50 senedir asker, sivil, kadın çocuk demeden insan öğütmeye devam ediyor. 1ci Dünya Savaşı tarihteki ilk küresel karbon savaşı oldu. Kömürle beslenen fabrikalar kömür ve petrolle işleyen makineler ürettiler ve insanın öldürme kapasitesini binlerle çarptılar. Ama makineler savaşta insanın yerini almadı. Bunun yerine daha çok insanı daha hızlı şekilde cepheye göndermek için kullanıldı.

Cepheler genişledi ve muharebeler uzadı. Alman-Fransız sınırındaki zengin kömür yataklarından İslâmistan’daki petrol kuyularına uzanan savaşta insanlar karbon için öldüler, öldürdüler. Endüstrileşen savaş sadece savaş makinelerinin değil üretim, sevk ve idare kapasitelerinin de savaşıydı. Elinizdeki 55 sayfalık bu e-kitap şu sorunun cevabıdır: İnsan kanıyla para basan bu makine nasıl çalışıyor?

Panama, Süveyş, Malaka ve Cebelitarık gibi bütün stratejik noktalar ABD, Britanya ve Fransa’nın kontrolünde. Bu üç devlet istedikleri ülkenin ekonomisini petrolsüz ve dövizsiz bırakıp boğabilecek bir güce sahip. Jeopolitiğin bu ünlü isimleri, İngilizlerin ve Amerikalıların dünyaya sürekli hükmetmesi için neler yapılması gerektiğini her ortamda açıkça ifade etmişler. Yani sınır tanımayan Anglo-Saxon şiddetine, ideolojik meşruiyet zeminleri ihdas edilmiş. Ama değişen ideolojilere ve teknolojinin ilerlemesine rağmen 150 yıldır değişmeyen jeopolitik sabitler var. 21 harita ve 11 makaleden oluşan bu kitap, Anglo-Saxon hakimiyetini mümkün kılan şartları ve Avrasya’nın kurtuluş yollarını sorguluyor.

Sudan petrolünü Çin’e taşıyan yol Yemen ve Malaka boğazından geçiyor. Arap petrolünü Avrupa’ya taşıyan yol ise Mısır’daki Süveyş kanalından. Ve aynı ülkeler sürekli dünya barışı ve özgürlük için çalıştıklarını söylüyorlar! Bu konulara odaklanan Fikir Kırıntıları serisinin 4cü kitabını ilginize sunuyoruz. Bazı çocuklar çikolatadan nefret eder! Denizlere hâkim olanlar nasıl dünyaya hâkim oldular?

Modern savaşlarda neden insan değersizleşiyor? Ancak savaşı sonuçlarından tecrid ederek, sağlıklı bir şekide düşünmek kolay değil. Belki de en güvenli siperi, bir robot veya bir hayvan, insandan daha iyi seçebilir. Savaş, bütün sosyal bilimcileri zorlamış bir saha. Elinizdeki bu kitap, savaşın mekanik ve insanî veçhelerini en dengeli şekilde işleyen müelliflerden biri olan Prusyalı General Carl von Clausewitz’in fikirlerinden istifade ederek yazılmış bir deneme. Artık gazeteler okurlarıyla, TV kanalları seyircileriyle rekabet halinde. Kimilerine göre Donald Trump bile seçimi sosyal medya sayesinde kazandı.

Belki de yalan haberden değil yalan tekelini kaybetmekten rahatsız oldular? Gerçek ne olursa olsun teknoloji eskiden bir oligarşiye ait olan medya gücünü -bir parça da olsa- sıradan insanların eline verdi. Derin Düşünce’nin sosyal medyada paylaştığı mesajları kitaplaştıran bir çalışma. Tabi her zamanki gibi konuları derinleştirmek isteyenler için makale ve kitap da tavsiye ettik. Rönesans’ın fikir dünyamızda açtığı yaralar bugün dahi kapanmış değil. Güzel ahlâk ile güzel sanatın irtibatının kopuşudur Rönesans.

Bu konuyu yaklaşık bir yıl boyunca tartıştık. Gülen cemaati dünya ile uğraşmaktan ahirete vakit ayıramıyordu. Millî istihbarattan dershanelere – bu ancak Güzel Ahlâk ile Güzel Mimarî arasındaki bağı yeniden tesis etmekle olabilir. Başta Pavel Florenski ve Erwin Panofsky olmak üzere George Orwell; filistin’i hapseden beton duvarlardan daha yüksekti. Yine de büyüyen umutların, twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Dünya savaşlarını ve insanları homo, zorunlu Askerlik bir çok insanımız için bir görev ama aynı zamanda bir çile.

Related Articles